Portier

2 400,00 zł

kupię


praca portier Międzyrzecz, praca stróż Międzyrzecz, praca ochroniarz Międzyrzecz

 • przejęcie dyżuru po uprzednim zapoznaniu się ze stanem zabezpieczenia pomieszczeń i odnotowaniu uwag w książce dozoru obiektu,
 • dokonywanie wpisów w Książce dozoru godzin przejęcia i zakończenia dyżuru,
 • wydawanie i przyjmowanie kluczy do pomieszczeń biurowych obiektu osobom upoważnionym przez Pracodawcę,
 • prowadzenie rejestru wydawania i przejęcia kluczy,
 • stała obserwacja korytarzy, ciągów komunikacyjnych oraz przebywających tam interesantów, przy użyciu systemu monitorującego.
 • podejmowanie niezbędnych interwencji w razie stwierdzenia naruszenia bezpieczeństwa i porządku,
 • niezwłoczne powiadomienie Pracodawcy o stwierdzonych nieprawidłowościach i naruszeniu bezpieczeństwa mienia,
 • obowiązek pozostania w miejscu pracy podczas pełnienia dyżuru w obiekcie w godzinach 16:00 - 20:00,
 • obowiązek
  zawiadomienia Policji i przełożonego w przypadku stwierdzenia kradzieży
  lub innego przestępstwa dokonywanego lub dokonanego na terenie obiektu,
  a także pomoc
  w wykrywaniu, wskazywaniu przestępstw,
 • znajomość
  instrukcji postępowania na wypadek pożaru oraz sposobów powiadamiania
  wszelkich służb ratunkowych lub technicznych oraz przełożonych,
 • zamknięcie obiektu o godzinie 20:00, bramy parkingowej i furtki oraz uzbrojenie systemu alarmowego w obiekcie.


Ważne do: 2020.07.09, wyświetleń: 232

nr ogłoszenia: 2601